MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
  Na Františku 32, 110 15 Praha 1
 
 
 

Výpis z veřejné části Ústřední evidence podnikatelů podnikajících podle živnostenského zákona

  Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. Pokud se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na místně příslušný živnostenský úřad.
 
  Jméno: Eva Nacházelová
  IČO: 413 19 737
  Místo podnikání: Česká Lípa, Moskevská 639
 
  Seznam činností (předměty podnikání):
  1. Reklamní činnost
  2. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě léčiv, zboží drogistického a zboží živností vázaných a koncesovaných
 
  Provozovny pro činnost číslo:
  1. Česká Lípa, Moskevská 639
 
  Úřad evidence činnosti číslo:
  1. Městský úřad Česká Lípa
  2. Městský úřad Česká Lípa
 
 
 
  Tento výpis je neprodejný a byl pořízen prostřednictvím Internetu dne 22.3.2002.